images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Mark Twain - Panna ve zbroji

twain literatura_usa

Marka Twaina znám zejména díky jeho "dětským" knihám jako je "Dobrodružství Toma Sawyera" a "Dobrodružství Huckleberryho Finna". Jeho záběr je ale mnohem širší, patří mezi významné americké spisovatele, a byť jej mám zařazeného mezi humoristy, tak psal i závažnější díla, dokonce jsem někde četl, že patřil k "ďáblovým" advokátům. Věnoval se také historickým románům a jedním z nich je i "Panna ve zbroji", který se věnuje slavné postavě Francouzských dějin, totiž Johance z Arcu, neboli panně Orleánské. V knize skládá autor na základě malých detailů velkolepý obraz převratných událostí, kdy je během pár měsíců ukončena stoletá válka a je svrhnut anglický útlak trvající desítky let. V některých oblastech sice žili Angličané již několik generací, a tak je otázka, kdo je okupant a kdo osvoboditel, ale tento detail nic nemění na tom, že jde o velkou a slavnou kapitolu z Francouzských dějin. Kniha je psána rozvláčným historizujícím stylem, obsahuje velké množství detailů a popisů bitev. Stále ale nevím, zda je míněna vážně nebo ironicky, ironii cítím v tom, že je pro Johanku velmi snadné bojovat, když ji radí Bůh a potom v nevyřčené otázce, proč bůh nadržuje zrovna Francouzům. Také ukázka a obžaloba absurdity a pokrytectví církevních soudů přispívá tomuto duchu. Tak jak tak, Johanka patří k symbolům Francie a autor k ní přistupuje s patřičnou úctou. Navíc ale zdůrazňuje její prostotu a dobrosrdečnost, také vidí, jak se v ní sváří několik různých podob, zejména bojovnice s vesnickou pasačkou. Reálie oné doby moc neznám a tak na mě několikeré vyhnání Angličanů působí poněkud zmateně, možná by ale stačilo se při čtení kouknout do mapy. Nakolik vychází autor z historických reálií si netroufám posoudit.

Děj vypravuje Ludvík de Conte, šlechtic narozený v lednu 1410, sloužící Johance jako páže, a zná ji tedy od dětství. Už v jejím dětství jsme svědky její dobroty, když se zastala tuláka i odvahy, když se postavila divokému šílenci. Běžnou součástí života jsou různé zázraky a nadpřirozené jevy, nikoho nepřekvapí existence draků a víl a při jejich obraně proti faráři poznáváme další Johančiny povahové rysy. Po smrti Francouzského krále žije lid ve strachu z Angličanů, byť existují ještě svobodná uzemí, kde by měl vládnout syn starého krále, který nebyl korunován, je bojácný a přežívá v zahálce u svého malého dvora. Všichni vesničané jsou přesvědčeni o beznadějnosti situace a zkáze Francie, pouze Johanka je přesvědčena o záchraně, mluví s ní totiž Hlasy, což jsou svatí a andělé, a ty ji vedou k jejímu osudu, který spočívá v záchraně Francie. Johanka se vydává v den svých 17 narozenin k místodržícímu se žádostí o ozbrojený doprovod ke králi. Mistodržící samozřejmě váhá, a to i přesto, že se zvěst o panně, která má zachránit Francii, roznesla mezi prostým lidem, který ji oslavuje. Teprve až se potvrdí její předpověď porážky v jedné z bitev, dává jí místodržící průvodní dopis a doprovod k mladému králi. I její přijetí u krále provází pochybnosti, je stále odkládáno, ale Johanka získává další obdivovatele, to, že chce zachránit Francii všechny nesmírně láká a vzrušuje.

Král nechává církev vyšetřit, zda Hlasy pochází skutečně od Boha. Teprve poté ji postaví do čela armády, táhnoucí osvobodit Orleans, což provázejí intriky generálů, kteří vymýšlí vlastní plány a nevěří Johance, vedené jen hlasem božím. Také trochu žárlí na její úspěchy a chtějí ji využít jen jako morální vzpruhu pro vojsko. Zvěst o Johance naplnila lid i vojsko nadějí i odvahou a pouhá její přítomnost má ohromný vliv na morálku vojska. Její dobrota se projeví třeba tím, že osvobodí zběha a učiní ho dokonce svoji věrnou stráží.

Postupně Johanka odhalí falešné plány generálů, sama vede válečné operace a prosazuje rychlé vyhnání Angličanů místo dlouhého obléhání. Nabádá k pochodu do Remeše, ale král a dvořané jsou spokojeni s osvobozením Orleansu a myšlenka osvobození Francie je nijak zvlášť neláká. Jejich apatie a pohodlnost ostře kontrastuje s nadšením ostatních a nepomáhá ani to, když Johanka žádá cestu do Remeše jako svoji odměnu. Král zbaběle odmítá, místo toho ji pasuje do šlechtického stavu. Po dlouhých jednáních, během kterých Johanka uráží některé rádce je vyslána s vojskem osvobodit Remeš. U tohoto tažení ji již generálové věří a poslouchají její rozkazy bez námitek. Po osvobození Remeše je zde král korunován a jedinou odměnu, kterou si Johanka pro sebe žádá je, aby její rodná ves byla na věky věků zbavena všech daní - škoda, že se nenarodila v Brně :-)

Johanka stále touží po návratu do své vesnice, k prostému venkovskému životu, svůj bohem uložený úkol již splnila a bitvy ji nepůsobily přílišné potěšení. To se dozvídáme zejména při rozverném setkání s otcem a strýcem, z nějž je vyrušena králem a generály. Projednává se osvobození Paříže, ale královi ministři a rádci, kteří nemají Johanku rádi, postupně zvyklají královo přesvědčení, který navíc vyjednává s vévodou Burgundským. Tato rozkolísanost demotivuje i vojsko, které je rozpuštěno a Johance není dovoleno více, než, než vést drobné pohraniční šarvátky. Při jedné z nich padne Johanka do zajetí Angličanů a přestože lid čeká, že bude nabídnuto výkupné, král se k ničemu nemá. Johanku nakonec vykoupí nepřátelští Burgunďané, kteří připraví soud proti kacířce Johance.

Soudní líčení je líčeno detailně, skoro deníkovou formou, sledujeme prostou a nevzdělanou Johanku ve sporu proti učeným teologům a biskupům. Ti se ji snaží lapit do věroučných pastí, ona se ale překvapivě snadno brání všem nařčením z kacířství. Procesů je několik, jsou stále neúspěšné, ale nakonec se Burgunďanům a Angličanům podaří dostat Johanku na hranici. Ale už ve chvíli, kdy ji upalují si uvědomí chybu a skutečně jsou podle Johančiných předpovědí Angličani během pár let vyhnáni z Francie. Teprve po tomto vyhnání se král postaví za Johanku a rehabilituje ji, protože se obává, že by mohla být zpochybněna jeho korunovace kacířkou.

Dané období mě sice zajímá, tato konkrétní epizoda ale moc ne a také mi moc nesedí styl autora. Takže "Pannu ve zbroji" beru jako četbu do autobusu, ke které se asi nebudu vracet.

29.05.2008
twain literatura_usa
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2022 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.