images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Jules Verne - Matyáš Sandorf

verne scifi_ranna literatura_francie

Tato kniha s podtitulem "Novodobý Monte Christo" patří ke čtivým a napínavým Verneovkám a byť je rozsáhlejší, tak se čte velmi snadno, sám jsem ji zhltl během několika málo dní. Pro nás Čechy je celkem atraktivní úvodní zasazení do reálné situace habsburské monarchie, i když je otázka, zda jsou naše sympatie na straně maďarských separatistů :-) A i další lokace, zejména ty středomořské jako Terst, Dubrovník nebo Sicílie působí přinejmenším povědomě.

Jde spíše o dobrodružnou Verneovku než o ryzí sci-fi, jediným vyloženě fantastickým prvkem jsou totiž lodě poháněné elektřinou a hypnotizérské schopnosti hlavního hrdiny. To, že se v knize dozvíme o základech šifer nás nepřekvapí tolik jako to, že je v tomto velkém dramatu dost místa na zradu a pomstu, ztracenou dceru, lásku i závěrečnou svatbu. Jako již tradičně, ženské postavy nejsou moc věrohodné, ale to v neustálé akci ani nevadí, kniha čtenáře zaujme již od začátku, i proto, že je napínavá a čtivá.

V Terstu sledujeme dva dobrodruhy, Zirona a Sarkanyho, jak se bez peněz potulují městem, až jim náhoda přihraje do rukou vysíleného poštovního holuba, který nese šifrovaný vzkaz. Jeho sledováním zjistí, že míří k domu hraběte Ladislava Zathmara, v jehož domě se scházejí ještě Štěpán Bathory a Matyáš Sandorf, bohatý maďarský šlechtic. Tato trojice tvoří hlavu spiknutí, které má zajistit Maďarům nezávislost, nebo alespoň rovnoprávnost v Rakousku. Sarkony chce spiknutí využít ve svůj (finanční) prospěch, obrací se na známého bankéře Silase Torenthala, se kterým měl v dřívější době nějaké kšefty na hraně zákona. Sarkony se chce za pomoci bankéře dostat do domu hraběte a zde najít nějaký důkaz o spiknutí, v ideálním případě chce najít šifrovací mřížku. Jako záminka se hodí to, že se Matyáš obrací na Silase, aby mu sehnal účetního. Matyáš zná Silase, protože má u něj uložen značný finanční obnos, který chce brzy vybrat, což se bankéři nehodí, sám má finanční problémy a vítá možnost usvědčit Sandorfa z vlastizrady a získat část jeho majetku.

Sarkonymu se podaří získat šifrovací mřížku a rozluštit zprávu, spiklenci jsou zatčeni a odvezeni do vzdálené pevnosti, kde jsou postaveni před zvláštní soud a odsouzeni k trestu smrti zastřelením do 48 hodin. Trojice šlechticů považuje za svoji čest zemřít pro vlast a nezradit další účastníky, ničeho nelitují, během jejich posledních hodin pouze přemýšlí, kdo je zradil a až díky zvláštnímu akustickému jevu, známému z kostelů, se dozví jména zrádců. Najednou jsou plni elánu a plánují pomstu, jejímž prvním krokem je útěk na svobodu. Podaří se jim vylomit mříže a prchnout po hromosvodu, jejich útěk je bohužel prozrazen a prchá jen Sandorf a Bathory, kteří se zřítí do dravých vod podzemního potoka, který je ráno, po dramatické a nebezpečné plavbě podzemím, vyplaví kdesi na pobřeží.

Úkryt nalézají u rybáře Ondřeje Ferrara, který jim chce pomoci v útěku do Itálie, bohužel jsou zrazeni Španělem Carpenou, který zahlédl uprchlíky na pobřeží. Štěpán je při útěku postřelen, Matyáš se vrhá do moře, kde zřejmě nachází smrt, byť jeho tělo není nalezeno. Zrádci dostávají svoji odměnu, Ondřej je odsouzen k doživotní nucené práci a popravou vzbouřenců končí první díl pětidílného románu. O několik měsíců později po těchto událostech mizí i maličká dcerka Matyáše, která měla po dosažení plnoletosti zdědit polovinu panství, na břehu potoka zůstávají pouze její botičky.

Skokem se přesouváme o patnáct let později do Dubrovníku, kde poznáváme dva chudé potulné akrobaty, silného Matifou a drobného, ale lstivého a šikovného Pescade. I oni jsou svědky spouštění přepychové jachty na vodu, ta se smekne a katastrofě zabrání pouze silák Matifou. Majitel jachty, bohatý doktor Antekirt, pozve z vděčnosti oba akrobaty na loď a později je najímá do svých služeb, potřebuje totiž oddané pomocníky. Doktora samého provází pověst zázračného lékaře, tu získal zejména v Malé Asii a severní Africe. V Dubrovníku se setkáváme se starými známými, s bankéřem Silasem a jeho dcerou Sávou, dále s vdovou po Štěpánovi Bathory a jejím synem Petrem, kterému je, stejně jako ostatním Maďarům, památka spiklenců stále drahá. Petrovi nabízí doktor Antekirt práci, ten ji však odmítá, touží zůstat v Dubrovníku, protože miluje Sávu. Doktora v Dubrovníku ale sleduje tajemná marokánka, která posílá Sarkanymu telegram se vzkazem, aby přijel.

Ten je po příjezdu rozhodnut oženit se se Sávou a tím se znovu dostat k majetku, toto spojení bývalých zrádců doktor vítá. Jenže poté, co se Silas prořekl o své roli na odhalení zrádců, pojala k němu jeho manželka, Maďarka, hlubokou nenávist a odpor, a tak podporuje dceřinu lásku k Petrovi. Sarkany ale přesvědčí Silase o svatbě a je stanoven i její termín, zoufalý Petr se pokouší o sebevraždou bodnutím dýkou a před očima doktora Antekirta umírá. Když se Sava dozví o jeho smrti, nervově se zhroutí a svatba je odložena.

Antekirt odnáší ze hřbitova Petrovu mrtvolu a na své lodi jej probouzí z hypnotického spánku, do nějž ho uspal a konečně mu zjeví celou pravdu o tom, že je Matyášem Sandorfem. Líčí svůj útěk přes Afriku na Střední východ, kde získal díky svým lékařským znalostem proslulost i obrovské jmění jako dědictví po indickém knížeti, jež padl při lovu. Na závěr mu sdělí i jména trojice zrádců, kterým nyní chystá pomstu. Petr zase odmítá, že by páchal sebevraždu z nešťastné lásky, tvrdí, že jej napadl Sarkany a má tedy další důvod k pomstě. Mezitím se v Dubrovníku roznemůže Sávina matka, která těsně před smrtí posílá dopis vdově Bathoryové s svěřuje dceři, že není její matka ani Silas není její otec, než však řekne více, umírá. Svatba se tedy nadále odkládá, protože je nutné dodržet smutek.

Když se doktor vrátí do Dubrovníku, s údivem zjišťuje, že všichni, kdo, jej zajímali, zmizeli. Vydává se hledat Sarkanyho na Sicílii, v bouři zachrání rybáře, z nějž se vyklube Ludvík, syn Ondřeje Ferrata. Doktor nabízí Ludvíkovi místo na své lodi, jeho sestru Marii přijímá do své kolonie na jednom středomořském ostrůvku, který vykazuje veškeré znaky typického Verneovského utopického společenství. Marie doktorovi svěří, že se na Maltě, kde žijí, před pár dny objevil Španěl Carpena, jež kdysi zradil jejího otce a najímá lidi pro Zironovu tlupu. Toho doktor využívá a Pescade se nechává najmout, aby vyzvěděl plány obou padouchů. Doktor poté připraví léčku při výstupu na Etnu, kterou ale padouši odhalí a zaútočí se značnou přesilou, kterou se doktorovi a jeho lidem podaří zdolat až díky přivolaným četníkům. Bohužel se doktorovi nepodaří zmocnit se Zirona živého, ten umírá v jícnu sopky, také Carpena doktorovi uniká - padne do rukou úřadům, které jej vydávají do Španělska, kde je odsouzen na doživotí.

Protože doktor Antekirt nechce, aby Carpena zahynul ve vězení, vydává se jej osvobodit. Guvernérovi na něm demonstruje svoje hypnotizérské umění, Carpena se však během pokusu vrhne ze skály do moře. Podle doktora se na chvíli vymanil z jeho vůle a v pominutí skočil, ve skutečnosti na něj čekali doktorovi lidé a odvedli ho na jejich ostrov, pro guvernéra jde o jednoho bezvýznamného mrtvého trestance navíc. Na scéně se také objevuje vdova Bathoryová, která zešílela, takže je také převezena na ostrov, kde se ji snaží doktor léčit. To se mu podaří a vzápětí je šokuje zprávou od Silasovi manželky, ve které tvrdí, že Sáva je domněle utopenou dcerkou Matyáše Sandorfa.

Mezitím Silas a Sarkany prohrávají veškeré peníze v ruletě a Sarkanyho jedinou nadějí je zbavit se Silase, oženit se se Sávou a přihlásit se tak o zbytek majetku Sandorfů. Silas skrývá Sávu v Tripolisu, kde má ochranu místních vládců a společně útočí na ostrůvek doktora Antekirta. Pescade se lstí dostane do domu, kde je Sáva uvězněná a unese ji, doktor silou uchrání ostrůvek a zatkne jak Sarkanyho, tak Silase. Všichni tři zrádci jsou odsouzeni ke smrti, kterou ale nalézají při pokusu o útěk z vedlejšího ostrůvku, plného výbušnin, doktor si tak neposkvrní ruce jejich krví. Svatba Petra Bathory a Sávy Sandorfové završuje celé dílo.

Kniha obsahuje ryzí dobrodružství, je napínavá a přesto, že je plná zvratů, poměrně přímočaře směřuje ke svému konci. Jednotlivé epizody jsou líčeny poměrně detailně, přesto ale stále dostatečně napínavě a zajímavě, takže se čtenář ani na okamžik nenudí. Ovšem dobrodružství je podáno mnohem věrohodněji než city, a připadá mi, že se Verne plně ponořil do toho, jak zrádce pochytat, potom měl ale problémy s tím, jak je potrestat a proto je nechal zahynout při výbuchu ostrůvku. Ale jako nenáročné dobrodružné čtení poslouží kniha dokonale.

12.09.2008
verne scifi_ranna literatura_francie
Diskuse k článku:
Počet příspěvků: 10 - zobrazeno v: 30.05.2024 - 02:55:32
ABS (29.12.2011 - 13:36:53):
Bylo tam trošku chyb,ale moc hodně textu.Známka 1/2.
honza velkej kluk (18.06.2010 - 18:37:06):
čusík busík
anonym 3 (16.06.2010 - 14:00:33):
!! DÍKY SAHO !!
anonym 2 teda vlastně honza velkej kluk (16.06.2010 - 13:58:25):
čau
franta z popelnice (16.06.2010 - 13:56:51):
to to teda trvalo!
anonym (16.06.2010 - 13:56:12):
už sem zase tady
vašík 7 let, pepík 8 let (15.06.2010 - 19:56:50):
ujde...
franta z popelnice (15.06.2010 - 19:50:38):
Zdar!
anonym 2 (15.06.2010 - 19:49:17):
Je to supr čupr článek.Na fajsu bych dal-to se mi líbí. Čus
anonym (15.06.2010 - 19:44:11):
V tomto článku se nachází poměrně dost chyb: farrara-farrato aj. Ale myslím si že i slohově je tento článek nekvalitní.
známka: 3-
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2024 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.