images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Karel Václav Rais - Skleník, Kalibův zločin

rais obrozenci

K.V.Rais je jedním z tzv. venkovských národních buditelů, zapadlý vlastenec, o němž člověk sice ví, ale nikdy od něj nic nečetl. Sehnal jsem si proto pár volně přístupných textů a byl jsem zvědav, zda má jeho dílo co říci i dnes, nebo zda jde jen o přehnaně patetická národní témata, mající pouze historický význam. A kupodivu jsem našel spoustu překvapivě aktuálních témat, jakoby byla česká povaha i po těch letech stále stejná.

Skleník

Karel Domorázek, pojezdný v malém městečku, si přiváží manželku Gustu, sledujeme jejich stěhování i zařizování mladé domácnosti. Ale stará Tercijánka hned začne klevetit, že mladá paní nemá ani skleník, tedy okrasnou vitrínu plnou ozdobného skla a porcelánu. Vlastnictví skleníku je v kraji považováno za samozřejmost a symbol společenského postavení, žádná místní dívka by se bez něj nevdávala a lecjakou polici s kouskem skla nazývají skleníkem.

Tercijánka roznáší tuto hrůznou novinu po místní honoraci, začíná u bohatého kupce Dařbujána, resp. u jeho manželky. Na nedělním dýchánku paniček místní honorace, jehož se účastní i starostová, doktorová, poštmistrová a další, společně kritizují pojezdné, které bez skleníku čeká jen opovržení a bída. Paničky se jinak vzájemně pomlouvají, jak jen to jde, před sebou si ale hrají na lepší a tak odmítají přespolní manželku a aniž s ní mluvili nebo ji jenom viděly, mají jasno. Je to chudá učitelka, študovaná slečinka, leží v knihách, o muže se nepostará a chce si hrát na paničku. A ani na panu pojezdném nenechají nitku suchou, jeho služba u barona je snižována a Málinka, kupcova dcera, udělala dobře, když neopětovala jeho zájem o ni.

Novomanželům zatím nic nekazí jejich štěstí a lásku, později se ale paní Gusta od šafářky dozvídá o nutnosti vlastnit skleník. Na Moravě, odkud pochází, se nic podobného nepoužívá a proto se jde podívat na šafářčin skleník, podle mínění ostatních velmi nuzný, a i Karel je zaražen, když Dařbuján na skleník přivádí řeč. Toto vše se samozřejmě donáší i k paničkám, které to patřičně komentují. Karel vzpomíná na dobu, kdy se jej snažili oženit s Málinkou, on si však po každém prázdném rozhovoru s ní bolestně uvědomil, že jeho láskou je Gusta, která nyní začíná toužit po skleníku, byť ho ani jeden z nich ke štěstí nepotřebují. Pojezdní se vydávají na zdvořilostní návštěvy u starosty a dalších členů místní honorace, všude se setkávají jen s přezíráním a pohrdáním, jejich zdvořilostní návštěvy nejsou oplaceny, jak se sluší a patří. Ani návštěva Karlovi matky a sestry nedopadne moc dobře, proti jejich chalupě je sice domácnost vybavená pěkně, ale místní honorace je na tom lépe a i matka vyčítá chybějící skleník.

Gusta si v listu rodičům stěžuje a prosí je o skleník, láska novomanželů totiž nepřejícným okolím začíná trpět. V odpovědi píše otec, že skleníky jsou již dávno z módy a posílá kredenc, což novomanžele nadchne a zprávu hned pošlou přes šafářku do okolí. Poté, co kredenc dorazí, přijdou všichni na návštěvu, někteří dříve, jiní později, ale nakonec všichni přijmou pojezdné za své. Po objevení kredence začne čtenáře trápit otázka, zda budou pojezdní najednou stejně maloměšťáčtí, jako jejich okolí, což autor neřeší, pouze uvádí, že si manželé slibují, že si budou žít sami pro sebe a sousedů si nebudou moc všímat, brzy by se totiž objevil další skleník.

Autor s důvěrnou znalostí popisuje maloměšťácké prostředí plné pokrytectví, falešného přátelství a povrchnosti, vypráví ale i o tom, že aby člověk někam zapadl, tak se musí přizpůsobit svému okolí. Hrdost je jedna věc, ale když má člověk s někým denně jednat a/nebo žít vedle sousedů, musí zkrátka provést nějaké ty ústupky. Skleník je celkem vtipná, svěží a překvapivě moderní novela.

Kalibův zločin

Děj tohoto kratšího románu se opět odehrává v Podkrkonoší, v malé vísce Ostružín, kde ve vrcholícím podzimu poznáváme starého Kalibu, kterému právě zemřela žena. Při dělení majetku zemřelé poznáváme syna Vojtu, skoro čtyřicetiletého mládence, jeho dvě sestry a jejich manžely, tedy Smrže a Nedomlela. Zejména přistěhovalec Smrž se snaží, aby nepřišli zkrátka, vzájemně si závidí každý kousek hadru i to, co zůstalo v chalupě starému nebo Vojtovi.

Oba Kalibové spolu hospodaří jak se dá, občas jim pomůže Nána, jedna z dcer, což se intrikánovi Smržovi nelíbí a tak se rozhodne Vojtu oženit, do karet mu hraje to, že by starý Kaliba rád šel na vejminek. Tak se Smrž s Vojtou vydávají do nedalekých Vidovic k Boučkovým na námluvy Kadly, dívky staré něco přes dvacet let. Panímáma Boučková žije s dcerou u Konopačky a rozhovor v chalupě připomíná spíše trápení zvířátek než námluvy. A i tento rozhovor se brzy sveze na peníze a majetek, navíc si Vojta připadá starý. Přesto se brzo do Kadly zamiluje a chystá se svatba, přestože po Kadle předtím pokukoval voják Rachota. Proti této svatbě je zvlášť Nána, podle ní vyštvala panímáma Boučková manžela a teď se chce dostat na lepší.

I předsvatební přípravy jsou provázeny handrkováním o peníze a o to, kolik kdo dostane. Po svatbě, na níž nevěsta nezáří zrovna štěstím, se starý Kaliba stěhuje na vejminek, novomanželka s panímámou se stěhují k Vojtovi do chalupy a jejich příjezd je opět poznamenám drobnými neshodami o majetek, celkově nepříjemnou atmosférou i Kadliným smutkem. Pomalu minou vánoce, Vojta dře na hospodářství, ani panímáma nezahálí, byť spíše komanduje, zato Kadla práci moc nedá a je smutná a odtažitá. Ani masopustní tancovačka nedopadne nejlépe, nemotorný hromotluk Vojta neumí tančit a sousedé se mu ve skrytu vysmívají, zato Kadlička tančí se všemi a v závěru tancovačky se mu také vysmívá, nejen pro údajnou opilost. To vše Vojtu pochopitelně mrzí a pomalu se i jemu do duše vkrádá smutek a nespokojenost.

Boučková se brzo spřátelí se sousedy a vychází výborně se Smržem, zato Nánu a její rodinu pomlouvá, podobně jako starého výměnkáře Kalibu a jeho starého kamaráda, všechny vzájemně rozhádá. Navíc si začne soud s Konopačkou o mléko a když prohraje, hledá vinu u Vojty, protože se jí nezastal a chce po něm peníze na advokáty. A tak se Vojta pomalu dostává do dluhů, i kvůli tomu, že utrácí mnoho peněz za Kadlinu parádu. Začínají jarní práce, které mu jediné přinášejí trochu radosti, a i když oddře všechnu práci, tak si stále představuje, jak bude vše jednou dobré. Jenže Kadla je stále smutná a nepříjemná, dokonce pohrozí, že se s matkou vrátí do Vidovic, kam se vydají i na tancovačku a Vojta ji podezírá, že myslí na vojáka Rachotu.

Celou domácnost už řídí panímáma, všechny komanduje, s Vojtou manipuluje pomocí řečí i slz, Kadla drží při matce a společně se jim dokonce podaří vyštvat starého Kalibu, který se stěhuje k Náně. Ani narození syna Karla rodinné atmosféře neprospěje, navíc si panímáma brzo spočítá, že Vojta není otcem. Nyní už chápe, proč dcera spěchala se svatbou a schvaluje jí to, darmo by doma byla s ostudou. Kadla teď už nemůže Vojtu ani vidět, je jí odporný, k synovi ho nepustí, ani pochovat si ho nemůže. A tak Vojta přes léto a podzim dál dře, po nocích hlídá úrodu, až ho panímáma začne pomlouvat, že tajně pije.

Při jedné z nočních hádek vyžene Vojta panímámu, s tou odchází i Kadla s Karlíkem a stěhují se ke Smržům. Druhý den se snaží starý Kaliba Kadle domluvit, ta se odmítá vrátit, bohužel přichází i rozčilený Vojta, který Kadlu přemlouvá kvůli dítěti a ve vzteku ji uhodí. Toho panímáma patřičně využije, navíc otec ani sestra neviděli nikdy Vojtu rozčileného a nechtíc musí uznat, že má panímáma pravdu. Poté se Vojta dál stará o hospodářství, je jak bez života, panímáma s Karlou u něj nežijí, běhají po rozvodových soudech a chtějí vytlouct co nejvíce majetku.

Vojta je odsouzen k měsíci vězení, panímáma s Kadlou vtrhnou do chalupy a hospodaří tam po svém, společně se Smržem rozprodávají co mohou. Starý Kaliba se ze soudu se synem nevzpamatoval a umírá dříve, než se Vojta vrací. Ale Vojta se i v cele utěšuje, že k rozvodu nedojde, protože oba chtějí syna a doufá, že zase bude dobře. Je propuštěn na Silvestra, když přichází k chalupě vidí oknem, že kromě panímámy a Karly je ve světnici někdo třetí, voják, a drží v náručí dítě. V tu chvíli mu vše dojde, vtrhne dovnitř, motykou uhodí Karlu, ta padá mrtvá k zemi, sám Vojta v bezvědomí padá na zem a za několik dní umírá.

Kalibův zločin vlastně popisuje vesnickou a hlavně lidskou tragedii. Dobrák Vojta je vtažen do sítí chamtivé Boučkové, přesto má stále naivní víru v dobrou budoucnost navzdory trpké skutečnosti. A i jeho mírná povaha se v průběhu doby mění, zoufalství a smutek mu přináší vztek a násilí.

Děj je celkem podrobně a rozvláčně líčený, vyniknou tak různé detaily a výsledný dojem je realistický a plastický. Přesto, že je Kalibův zločin z podobného prostředí jako některá díla B.Němcové, výsledné vyznění je zcela jiné. U Němcové najdeme sice hmotnou bídu a existenční problémy, vyznění je však spíše optimistické, protože lidé hledají záchranu ve víře a vzájemné lásce. Na druhou stranu, v Kalibově zločinu se s bídou nesetkáme, o to víc se řeší chamtivost a touha po majetku, která nahrazuje lásku. A tak působí celý román značně beznadějně, smutně a hořce, čtenář přemýšlí, jestli má chudáka Vojtu litovat, nebo mu naliskat, aby se probral a nakonec ho udolá zoufalství.

28.01.2009
rais obrozenci
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2022 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.