images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Jules Verne - Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy

verne literatura_francie

Tato kniha, vydaná roku 1919, je posledním románem z cyklu Podivuhodné cesty a jejím autorem je ve skutečnosti spisovatelův syn Michal Verne. Jeho slavný otec napsal pouze první čtyři kapitoly, z těch však nebylo použito vůbec nic, jeho syn je přepsal a celý román dokončil sám.

V úvodu románu sledujeme odvážnou loupež v londýnské bance, během přepadení zmizí pan Buxton, vedoucí pobočky, dokonce je na něj vydán zatykač jako na spolupachatele loupeže. V další kapitole se přenášíme do africké Conakry, odkud má vyrazit francouzská parlamentní komise vyšetřující situaci v koloniích. Tu iniciovali poslanci Barsac a Baudrieres, nesmiřitelní protivníci, vedoucím výpravy byl ustaven starší Barsac. Výprava se má rozdělit na dvě skupiny, každá je vedená jedním z pánů poslanců a cesta je naplánována zhruba na rok. V době londýnské loupeže navštěvuje pana Barsaca asi 40 letý pan Agénor a jeho 20 letá teta, slečna Jane Mornasová. Oba tvrdí, že jsou badatelé a ptají se, zda se mohou připojit k výpravě, což je jim umožněno.

Dále poznáváme starého lorda Buxtona a jeho spletité příbuzenské poměry. Nejdříve poznáváme nevlastního syna Williama, ten žárlí na sourozence, legitimní lordovi potomky, a proto hýří, pije, dělá dluhy a posléze mizí někde ve světě. Starý lord Buxton zanevřel na svět poté, co se jeho syn George, voják sloužící v Africe, přidal ke vzbouřencům a obrátil se proti Anglii, čímž pošlapal čest rodiny. Druhým synem lorda Buxtona je zmizelý vedoucí pobočky vyloupené banky a jeho příklon na stranu zločinu lorda dorazil. Nejmladším potomkem lorda Buxtona je dcerou Jane. Ta nevěří v Georgovu vinu a společně se synovcem Agénorem se rozhodnou prozkoumat místo činu a očistit tak rodinou pověst. Agénor je nejstarším vnukem starého pána, je o 15 let starší než Jane a jejich vzájemný poměr je často předmětem zmatků. Popsané rodinné poměry vytyčují rámec příběhu a osvětlují i účast Jane, byť pod falešným jménem, v Barsacově výpravě.

Výprava vyráží, je skutečně malá, k jejím osmi účastníkům se připojuje pouhých 200 vojáků ozbrojeného doprovodu, nosiče a další doprovod nepočítaje. Výpravu podrobně dokumentuje reportér Florence, začátek cesty mapují jeho tři dopisy v nichž líčí podrobně nudnou cestu. V posledním dopise zmiňuje jistá znamení podle nichž má někdo zájem zabránit výpravě v pokračování. Reportér uvádí zvláštní zvuky pocházející jakoby z nebe, jde o velmi silné bzučení, které slyšeli členové výpravy během noci. Členem výpravy je i černoch Tongané, ten dříve doprovázel i George Buxtona. Jane se od něj dozvídá, že George nepadl v boji ale zemřel na zimnici, Togané také tvrdí, že ví, kde leží jeho hrob. Pobavení na cestě přináší zejména roztržitý Agénor, Florence líčí i vznikající důvěrné přátelství Jane a kapitána Marcenaye, velitele ozbrojeného doprovodu.

Výprava urazí za šest týdnu 1200 km a dostává se do Sikassu, kde se má rozdělit na dvě části. První výprava dosáhne svého cíle snadno a tak se autor prostřednictvím Florencova deníku zaměřuje jen na výpravu Barsacovu. K té se připojuje Jane i Agénor, zůstává i polovina doprovodu včetně kapitána Marcenaye. Postup výpravy je ale velmi pomalý, jako by ho vedoucí nosičů sabotoval. Jednou v noci ho dokonce přistihnou mimo tábor s tajemným dopisem, polovinu se mu podaří zničit. Barsac, Florence a kapitán Marcenay ze zbytků dopisu vyrozumí to, že jakýsi tajemný král území někde před nimi si nepřeje příchod výpravy. O několik dní později dožene výpravu poručík Lacour a přináší kapitánu Marcenayovi rozkaz, že se má i se svou stovkou mužů vrátit, doprovod výpravy Barsacovi má činit pouze dvacet mužů poručíka Lacoura. Florence si všímá podivných detailů, tajemný bzukot se objevuje v noci častěji a tak váhají, zda pokračovat v cestě. Po dlouhém váhání výprava pokračuje, zpočátku jde vše dobře, po několika dnech však nečekaně v noci zmizí ozbrojený doprovod i nosiči, zůstává jen věrný Tongané. Původně se chtějí vrátit, Jane však trvá na svém záměru a nakonec musí odhalit, že je ve skutečnosti Jane Buxtonová. Po tomto odhalení pokračuje výprava dále, cestu ztrpčuje úhyn koní, zřejmě otrávených. Pod rouškou noci dorazí výprava ke hrobu George Buxtona a prohlídkou ostatků zjistí, že byl zákeřně zavražděn zezadu.

Téže noci jsou členové výpravy přepadeni muži kapitána Lacoura a tajemnými letouny jsou přeneseni do neznámého města Blacklandu. Setkávají se s jeho vládcem, Harry Killerem, násilníkem a vyvrhelem, ten je obklopen skupinou podobných vyvrhelů. Přesto dokázal vybudovat v poušti město, k tomu mu pomohly hlavně vynálezy Marcela Camareta, geniálního vynálezce. Ten se pranic nestará o použití svých vynálezů, žije jen řešením problémů a tak vynalezl umělý déšť, letadla, vzdušné řízené střely a další. Harry Killer buduje svoji říši a město, vše by mohlo být i obdivuhodné, kdyby to nebylo výsledkem zločinu - Harry plení okolní vesnice, zotročuje černochy a jejich životů si neváží, což poznáváme při cynické ukázce jeho moci. Od členů Barsacovi výpravy očekává spolupráci a dokonce chce Jane za manželku.

Za pomocí Tonganého se podaří vězňům uprchnout z paláce, dále pokračují na loďce po řece protékající městem. Bohužel je na okraji města mříž a tak naleznou útočiště v továrně, kam se dostanou díky roztržitosti Marcela Camareta. Vědec je provází po své továrně a předvádí své vynálezy, pomocí směrovaných a modulovaných herzových vln dokáže vyvolat déšť nebo přenášet energii na dálku. Uprchlíci mu však sdělí sdělí pravdu o jeho chlebodárci, Camaret nic z toho netušil, o praktické záležitosti se nestaral. Postaví se však na stranu uprchlíků a odmítne je Harrymu vydat, ten na továrnu zaútočí. Továrna je však vybavena účinnými obrannými mechanismy, přitom Camaret ještě před pár hodinami ani netušil, že by ho mohl Harry nějak ohrožovat. Při demonstraci svých vynálezů také předvádí, jak lze pomocí bezdrátového telegrafu vyslat zprávu, třeba že slečna Jane volá Marcenaye o pomoc a je uvězněna na daných souřadnicích, jeho demonstrace je ale zbytečná, protože ještě nevynalezl přijímač. Během bojů také Camaret líčí, jak se dostal do služeb Harryho Killera, původně byl členem doprovodu George Buxtona, toho obhajuje.

Zmínkou o kapitánovi Marcenayovi se k němu vracíme, kapitán dorazil se svými muži na místo určení, tam ho však nečekají. Potkává tam starého přítele s bezdrátovým telegrafem, ten náhodou přijímá demonstrační zprávu o potížích slečny Buxtonové a i přes nejasnosti ve zprávě a odlišné rozkazy je připraven vyrazit Jane na pomoc. V Blacklandu zatím trvá ozbrojené příměří mezi továrnou a palácem, vzbouřenci však mají potraviny jen na pár dní. Naštěstí dokončují letadlo, které je má odnést do bezpečí, bohužel do továrny vniknou sabotéři a letadlo zničí. Výslech přeživšího sabotéra odhalí Camaretovi plnou pravdu o zločinech Harryho Killera, vědec je zdrcen popisem vražd, zotročování i loupežných výprav do evropských bank. Osazenstvo továrny je v zoufalé situaci, Florence však vymyslí, že pošlou Tonganého vzbouřit černochy a společně porazí Harry Killera. Většina dělníků však viní ze své zoufalé situace Jane, ta se o tom dozví a ze zoufalství se odejde Harrymu vzdát, chce zachránit ostatní. Věčně opilý Harry se ji však vysmívá, tvrdí, že by ji dostal tak jak tak a když usne spánkem opilců, zmocní se Jane jeho tajného klíče a vydává se na průzkum vězení. Zde nečekaně potká svého bratra uneseného během loupeže popsané v úvodu, její překvapení ještě vzroste, když se dozví, že věznitelem je jejich nevlastní bratr Willy, který se tak rozhodl zničit pověst rodiny Buxtonů. Willy přichází a popisuje, jak se vetřel do přízně George, pomalu ho otrávil a jeho jménem páchal zvěrstva, po rozprášení vzbouřenců založil Blackland. Během tohoto odhalení vypukla vzpoura černochů, kteří nedělají rozdíl mezi lidmi Harryho Killera a osazenstvem továrny. Pod dojmem hrůz páchaných jeho vynálezy navíc Camaret zešílí a začne systematicky ničit město, členům Barsacovi výpravy hrozí velké nebezpečí, ale v poslední chvíli přichází na pomoc kapitán Marcenay. Blackland je zničen a většina jeho obyvatel nalézá smrt v troskách města, ty pohřbívají i všechny úžasné vynálezy. Pro Jane ale končí celé dobrodružství dobře, jméno rodiny Buxtonů je očištěno a navíc následuje svatba Jane s kapitánem Marcenay.

Kniha je složená ze dvou částí, nudného popisu putování Afrikou a celkem akční části v Blacklandu, dramatický závěr naštěstí vše spojí dohromady, i když to člověk očekával. Celý děj je ale založen na nelogických skocích a neuvěřitelných náhodách, to je sice u Verna běžné, zde to však přímo bije do očí. Použité postupy a motivy jsou známé i z jiných románů, ale vše je ušité horkou jehlou a celé dílo působí splácaným dojmem. Také popsané vynálezy a technická stránka působí naivně a ne tak propracovaně jako v ostatních knihách. Knihu provází obvyklá dávka historických a zeměpisných faktů, některé popisy jsou příliš detailní až zdlouhavé, ale i to je pro Verna typické.

V knize zaujme spíše druhá část odehrávající se v Blacklandu a to hlavě svým dramatickým spádem. O některých dějových kotrmelcích je lepší nepřemýšlet, stejně tak technická část a vynálezy nedosahují obvyklé úrovně. Mezi Verneovkami působí kniha podprůměrně a to, že je nějaká divná a jiná jsem si říkal už od začátku, aniž jsem věděl, že je jejím autorem ve skutečnosti spisovatelův syn. Ale jako oddechovka do vlaku proč ne.

04.06.2009
verne literatura_francie
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2022 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.