images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Karel Hynek Mácha - Marinka a jiné prózy, Prózy

macha obrozenci romantismus

Prozaické dílo K.H.Máchy tvoří román "Cikáni", části zamýšlených větších celků "Křivoklad" a "Obrazy ze života mého" a dále mnoho fragmentů, zlomků a črt. Jako takové vyšlo v mnoha vydáních, já jsem se dostal ke dvěma - "Marinka a jiné prózy" a "Prózy".

Marinka a jiné prózy (22.10.2009)

Tento svazek z produkce Levných knih přináší výbor z prozaického díla našeho předního romantika a docela mě překvapil objem díla čítající přes dvacet povídek. Většina textů se sice pohybuje na úrovni krátkých črt, námětů nebo úryvků, přesto jde o celkem zajímavé čtení. Nejvíce prostoru zabírá "Křivoklad" (cca 40 stránek) a "Cikáni" (cca 100 stránek), ty jsem četl již dříve v samostatném svazku a proto se budu věnovat pouze ostatním textům.

Úvod patří několika textům odehrávajícím se v době vlády krále Václava a v období těsně po jeho smrti. Ocitáme se v roce 1415, kdy měl být korunován českým králem litevský Korybut, ten dorazil do Prahy i se svým mladým strýcem Viasilem. Pražané ukryli korunovační klenoty na Karlově tejně, proto se ho snaží Korybut dobít. Hrad udatně brání i Johana, dcera Viléma z Boskovic, ta však miluje Viasila a dokonce mu vyznává lásku. On ji však odmítá s tím, že má rád chudou Bohdanu, ta kvůli jejich lásce skončila v klášteře a Johana se ji rozhodne odstranit. Večer se Bohdana z okna zpovídá ze své lásky, což tajně poslouchá Viasil a dokonce zmučeně vykřikne její jméno. Ve stejnou chvíli vystřelí Johana z luku a Bohdanu zastřelí, ta si však myslí, že ji zabil Viasil. V této výchozí situaci se odehrává několik dalších textů.

"Křivoklad" patří k delším textům, chronologicky se však odehrává pár let před předchozími texty. Král Václav, který se postavil proti pražanům, je zajat a eskortován na Křivoklad, kde je vězněn i se svým věrným kumpánem katem. Během věznění poznáváme blíže jejich vnitřní svět, král se trápí pro svůj vysoký původ, kat zase pro svůj nízký. Poznáváme i Miladu, kterou vydává hradní pán za vlastní dceru, ve skutečnosti jde o dceru muže popraveného katem. Milada se trápí pro katovy činy a viny, pokud dobře chápu jeho zamotanou a horečnou zpověď, tak s ní má syna. Dva věrní zbrojnoši umožní králi útěk, ten se i s katem vrací na Vyšehrad a s vojskem se vydává na Křivoklad. Jejich věznitel však již hrad opustil, Milada leží v rakvi. Zoufalý kat se svěřuje svému zpovědníkovi, Janu Husovi a nihilisticky, cynicky vysvětluje, proč je katem. Hus mu však nedává šanci na nápravu a kat odchází rozpolcený, zhrzený, bez naděje a smyslu života. Doslov naznačuje Máchův záměr s románem "Kat", jehož měla být povídka Křivoklad součástí.

V knize následuje několik drobných výjevů, třeba z vězeňské cely, Sázavského kláštera nebo ze švédských válek, nějaké ty proslovy i básnické snění o světě ideálů. Tento rozbroj světa smyslného a světa zašlého je inspirován představou zříceniny, které Máchu fascinovaly. Navazující "Pouť Krkonošská" a "Sen" popisují tajemný klášter v lesích a mnichy, kteří jednou za rok ožívají. Zajímavé jsou i dvoudílné "Výjevy ze života", první část, "Bezděz", obsahuje i verše a působí tak trochu jako Máj v próze, druhá část, "Marinka", líčí seznámení s dívkou, jež mu posílá vzkaz se žádostí o schůzku. Dívka umírá na souchotiny, autora již dlouho miluje skrze jeho hudbu, oslovit si ho troufla až v předvečer jeho pouti krkonošské. Během večera se ukáže, že jde o spřízněné duše, mají se však rozloučit a již nesetkat, jejich tragedii završuje její otec skokem do Vltavy.

Pokud pominu Cikány, tak svazek obsahuje dva větší tématické okruhy. První patří českým dějinám, konkrétně období kolem smrti krále Václava a třeba "Křivoklad" přináší trochu odlišný pohled na naše dějiny, totiž dobrodružný a romantický. Druhý tematický okruh tvoří několik obrázků z Máchova života, spíše romanticky stylizovaného než autentického. Celou tvorbu spojuje temná až tragická romantika, těch mrtvých milenek, utíkajících králů nebo blesků ve vypjatém okamžiku je na útlý svazek docela dost. Kromě toho líčí Mácha přírodu, zejména okolí Berounky, Karlštejna, Křivoklátu i dalších celkem atraktivních míst, zajímavé je i autorovo nadšení pro Polsko, patrné v textech nebo hlavně citacích, zejména v Cikánech. Po formální stránce texty spojuje i provedení dialogů.

Mácha se v tomto souboru textů vyjadřuje jako básník a romantik, je však otázka, zda to dnešnímu čtenáři něco řekne a dá, nebo zda vše odmítne jako archaismus, protože dnes se požaduje akce. Jednotlivá témata jsou zpracována ve více textech, často jde o torza nebo úryvky, proto by se hodil nějaký fundovanější rozbor nebo zařazení do kontextu tvorby. A trochu mě překvapilo to, že se zde objevují momenty předjímající pozdější texty L.Klímy.

Prózy (24.07.2011)

Fundovanější rozbor Máchova prozaického díla, zmíněný v předchozím odstavci, přináší tento svazek. Jádro textu je totožné, i když spíše pomíjí historizující část tvorby. Svazek tvoří zásadní díla jako jsou "Cikáni", "Křivoklad" a "Obrazy ze života mého", dále obsahuje "Deník z roku 1835", včetně "šokujících" a často cenzurovaných erotických pasáží, "Deník na cestě do Itálie", ukázky z dopisů a mnoho zlomků a fragmentů.

Větší polovinu svazku zabírají komentáře a vysvětlivky. Díky nim má čtenář možnost šířeji pochopit (ranný) romantismus a jeho ideové pozadí, teprve nyní jsem plně pochopil, že romantismus a romantika není totéž. Je zde vysvětlen motiv poutníka, Máchovo chápání času i význam jitra a večera v něm, často se mluví o ironii, kterou ale v textech hledám marně. Mimo vlastní romantická témata je zajímavá i polemika s obrozenci a role K.Sabiny, hlavního Máchova obdivovatele. Ten je dokonce jedním z badatelů označován za skutečného autora (upravovatele až falšovatele) Máchových děl.

Kniha "Prózy" sice nepřináší kompletní Máchovo prozaické dílo, výbor je však mnohem širší a tím reprezentativnější. Podrobné komentáře pak osvětlují a vysvětlují mnohé kulturní a dobové detaily i souvislosti. Až hnidopišské pitvání textu a porovnávání slov je mi však nesympatické, pochybuji, že jakýkoliv autor takto promýšlí svoje díla. Navíc svědčí o tom, že tito badatelé nikdy opravdu netvořili, nepsali si okamžité nápady, náměty - něco jiného je okamžitá inspirace a něco jiného detailní analýza v pracovně. Nepochybuji, že tato analýza má cenné a relevantní výsledky, pochybuji však o její "živosti".

24.07.2011
macha obrozenci romantismus
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2022 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.