images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Henryk Sienkiewicz - Pan Wolodyjowski

sienkiewicz

Polský spisovatel Henryk Sienkiewicz, nositel nobelovy ceny za literaturu, se proslavil mohutnou historickou trilogií, jejímž závěrečným dílem je román "Pan Wolodyjowski".

Předchozí díl sice končil svatbou Ondřeje s Olenkou a Michala Wolodyjowskeho s Anuší, jenže druhá svatba byla ve skutečnosti jen naplánována. Michal musel nejdříve vyrazit do Vídně formálně požádat o ruku Anušinu opatrovnici a poté se zapletl do uherských válek. Uplynulo tak mnoho let a když už se konečně ke svatbě schylovalo, Anuše nečekaně zemřela. Michal je samozřejmě zdrcen, jeho přátelé za ním chtějí vyrazit a utěšit ho v jeho smutku. Všechny ale přemluví pan Zagloba, jemuž už táhne na devadesát, že se mají věnovat svým rodinám a že on sám zvládne utěšování nejlépe. Než však přijede do Varšavy, rozhodne se Michal ze smutku vstoupit do kláštera, odkud ho Zagloba lstí vyláká, oba se ubytují v sídle dávného druha ve zbrani, Ketlinga.

A protože se blíží volba krále, přijíždí do Varšavy mnoho lidí, mimo jiné i Michalova sestra a její dvě schovanky, veselá a živá Baška i vážnější Krista. Zagloba hned začne přemýšlet, jak dát Bašku dohromady s Michalem, je totiž přesvědčen, že Michal sice truchlí po Anuši, ale více si stýská po svatbě jako takové, protože ji chápe jako odměnu za dlouholetou službu vlasti. Toto přesvědčení poznáváme i u Michala, pouze s tím rozdílem, že si myslí na Kristu, která má pro něj utěšující slovo. Dokonce se brzy dohodnou na svatbě, ale protože je Michal na pár měsíců odvelen, nikomu nic neříkají.

Brzy po odloučení ale začnou oba pochybovat - Michal kvůli spěchu a Krista ... ani neví proč. Michal je milý, je to nejlepší polský rytíř, ale je to opravdu láska, co k němu cítí? Ve své romantické duši čekala prince na bílém koni a s Michalem bylo vše rychlé a prozaické. A tímto princem se pro ni stane Ketling, který se vrací až po Michalově odjezdu. Oba prudce vzplanou láskou, jenže je těžké se vyjádřit a když už se Ketling vyjádří, Krista ho odmítne beze slova vysvětlení. Nemůže totiž zradit Michala a tak řeší situaci jediným možným způsobem, totiž vstupem do kláštera.

Ketling, zklamaný Kristiným odmítnutím, se chystá k odjezdu a smutná Krista v pochybnostech čeká na Michalův návrat. Ten je po svém návratu zklamán vlažným přivítáním, dlouho nic nechápe, až mu Baška v rozhořčení vše vyjeví. Zhrozený Michal se vyráží pomstít a na všechny padne nejistota a hrůza z blížící se tragedie, naštěstí cestou Michal vše rozváží a dá Kristu Ketlingovi, což tak dojme Bašku, že se mu svěří se svojí láskou k němu.

Další děj se odehrává o čtyři roky později, kdy je šťastně ženatý Michal odvelen daleko k moldavským hranicím, kam s ním vyráží i Baška. Poznáváme dobrodružný život v pohraničí s Turecku říší, přičemž Tataři slouží na obou stranách. Jeden z polských Tatarů, pan Mellechowicz, je označen za zrádce, protože udržuje styky s odpadlíky, obhájí se však listem od hetmana - jeho úkolem je naopak odpadlíky získat zpátky pod Polskou korunu. Společnost si krátí večery vyprávěním nejen o bojích s pohany a zajetí na tureckých galejích ale i o lásce, nenávisti a odpuštění, přitom dojde i na Tuhaj Beje známého z prvního dílu a jeho syna Azju, který zmizel kdoví kde.

Na návštěvu přijíždí i několik šlechticů včetně otce jednoho z důstojníků s dcerou Evou. A právě tento šlechtic odhalí Mellechowicze jako svého čeledína, který pokukoval po Evě a proto ho nechal zbičovat a vyhodit. Mellechowicz se brání nařčení a nečekaně se prohlásí za Azju, syna Tuhaj Beje. Přísahá sice věrnost křesťanům i Polsku, ale v soukromí mluví o nenávisti k Polákům i spalující lásce k Bašce. Tvrdí dokonce, že by za ním šla půlka Turků a nabízí tuto sílu hetmanovi, sám se chce stát velkým tureckým vládcem, zaujmout místo kozáků na Ukrajině a hlavně - vyrvat Bašku Michalovi.

Baška o jeho lásce však nic netuší a naopak přemítá, jak ho dát dohromady s Evou. Její snahy Azju odmítá, Evu nenávidí, ale jeho odpovědi, chování i láskyplné pohledy si obě dívky vykládají podle svých představ, tedy přesně naopak. Azju se opájí sny na hetmanství i Bašku a proto ho nesmírně zdrtí hetmanovo odmítnutí, hetman totiž nechce zradit křesťanstvo a přivést muslimy na Ukrajinu. Baška pokračuje ve svých pokusech o sblížení Evy a Azju a proto nechá jet jejího otce napřed a pak za ním vyráží s Evou v Azjově doprovodu. Když jsou vzdáleni několik dní od pevnosti, Azju se svěří Bašce se svojí láskou a chce se jí zmocnit. Ona se však srdnatě brání, Azju těžce zraní a sama prchne do promrzlé stepi, kde bloudí několik dní. Jednoho koně roztrhají vlci, druhý se utopí pod ledem, promrzlá Baška v horečkách a halucinacích dobloudí do pevnosti, kde bojuje o život několik týdnů.

V té době zahájí Azju své povstání, vyvraždí posádky hraničních měst, přejde na Tureckou stranu a připojí se k mohutné sultánově armádě. S blížícím se jarem se tedy blíží i válka, sledujeme přípravy ohromného Tureckého vojska i spíše rozpačité obranné akce Poláků. Jeden z polských rytířů udělá překvapivý výpad vstříc sultánovu vojsku, v jehož čele jede právě Azju. Rytíř ho zajme a krutě umučí, Baška i jeho zrada je pomstěna naražením na kůl, ale ani pomstou nenajde mstitel klid a nakonec se pomate, Turci mu totiž zabili otce; sestru a nevěstu mu vzali do otroctví.

Pan Wolodyjowski přijíždí do pevnosti Kamenec, poslední polské enklávy, a jeho věhlas pozvedne pokleslou morálku. Jsme svědky příprav na obléhání, výpady obránců přináší hrozné škody útočníkům a podobně dopadají i dělostřelecké souboje. Ve výpadech exceluje pan Wolodyjowski, u dělostřelců zase Ketling, jenže vyčerpaní měšťané tváří v tvář obrovské přesile pomalu ztrácí naději, odvahu i důvěru. Vojáci jsou ochotni položit život za vlast a ani jim nic jiného nepřijde správné, což Bašku děsí, protože Michala miluje. On jí však vysvětluje, že je to vůle boží a že pokud padne, tak jen odchází na lepší místo, kde na ni bude čekat. I přes udatnou obranu dohodnou měšťané tajně kapitulaci a tak podle přísahy vyhodí Wolodyjowski a Ketling pevnost do vzduchu, přičemž oba zahynou. Za pár měsíců Poláci Turky vyženou a tím celá trilogie končí.

Také závěrečný díl trilogie je velmi čtivý a podobně jako v předchozích dílech provází děj obrovské náhody a různá nepravděpodobná setkání, hlavní zápletka s Tuhaj Bejovým synem mi přijde přitažená za vlasy. Také závěrečná Michalova oběť je podle mě zbytečná a nepochopitelná, i když chápu, že dal svůj život za Baščin - tak totiž přísahal Bohu po jejím návratu ze zajetí. Ale podle mě ji tím zradil a navíc jako živý mohl udělat pro ni, Polsko i Boha mnohem více.

Závěrečný díl je tvořen třemi částmi - v první převažují Michalovi úvahy o odměně a láskyplné i dramatické sbližování s Kristou a Baškou. Dojde tak na horoucí lásku a zmítání citů, nejde tedy o žádné boje mečem, což vůbec není na škodu a naopak jde o velmi zajímavou část, náznaky podobných úvah jsme mohli nalézt i v předchozích dílech, zejména u Olenky a Ondry. Druhou část tvoří líčení vojenského života v pohraničí a Baščino strastiplné putování, tato část plynule přechází v závěrečné obléhání. Zde již dostávají plný prostor bojové a dramatické scény, autor ale líčí i veselí v pevnosti a život šlechticů na hranici říše i křesťanstva. Zajímavé je i to, že na hranicích mají lidé často blíže k muslimským sousedům než ke vzdálenému králi ve Varšavě, podobně jako křižáci ve Svaté zemi. V náznacích se objevuje i určitá skepse vůči osudu (=Boží vůli) a to v úvahách o odměně za službu, při vstupu do kláštera nebo oběti vojáka.

Kniha obsahuje trochu dobrodružství, trochu pohádky a trochu červené knihovny, přitom je čtivá a napínavá. A až během čtení tohoto dílu jsem si uvědomil, že jde vlastně o fantasy a pochopil její současnou silnou pozici v Polsku.

05.06.2011
sienkiewicz
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2023 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.