images/logo.png
Nový obsah pouze na blog.sahaweb.cz Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Henryk Sienkiewicz - Pouští a pralesem

sienkiewicz

Polského spisovatel H.Sienkiewicze mám rád pro čtivé příběhy z polského středověku, v severní Africe odehrávající se román "Pouští a pralesem" mi tedy námětově moc nesedl. Navíc mi kniha nepřipadá tak čtivá jako ostatní a přesto, že je dosti dramatická, tak má příchuť letního dětského dobrodružství, což je samozřejmě dáno tím, že je určená mládeži.

Děj knihy se odehrává v Egyptě a severní Africe kolem roku 1885. V úvodu poznáváme čtrnáctiletého Staše Tarkovského a osmiletou Nelu. Oba žijí v Port Saidu, jejich otcové jsou blízcí přátelé a jako inženýři budují Suezský průplav. Doba je napjatá, Súdánský derviš Mahdí (skutečná historická postava) se vzbouřil proti anglické nadvládě a (úspěšně) bojuje s Brity. Dozorce Smajn s ním jel vyjednávat ale přešel na jeho stranu a proto je v Port Saidu jeho žena Fatma (Mahdího sestřenice) držena pod dohledem. Fatma prosí oba inženýry o pomoc a když ji odmítnou, plánuje se Súdánci jejího kmene pomstu, tedy únos obou dětí, Staše a Nely.

Na vánoce vyrazí oba inženýři do el-Medíny, kam za nimi o týden později přijíždí i děti. Ty cestují vlakem, v němž se seznámí s dvojicí Angličanů, kapitánem Glenem a doktorem Clarym, ti se chystají na dlouhou průzkumnou cestu po severní Africe a jak se ukáže, kapitán Glen má za manželku sestru Nelina strýčka. Po vánocích pracují oba inženýři v blízkém i vzdálenějším okolí a slíbí dětem, že je pozvou k sobě. Proto se nikdo nediví, když se za pár dní objeví arabský průvodce a odváží děti k otcům.

Děti se těší na setkání s otci a užívají si cestování velbloudí karavanou, teprve po několika hodinách dojde Stašovi, že byli uneseni. To je pro jeho sebevědomí velkou ranou, dosud se považoval za nepřemožitelného ochránce Nely a teď je jen malý kluk. Přesto se pokouší vzdorovat a tak dojde na bití i fyzické tresty, jako zajatci určení na výměnu však musí zůstat živí. Směrem na jih je kraj stále divočejší a ani jejich karavana není plně v bezpečí přesto, že vezou cenné zajatce, jak únosci věří. To se v Mahdího táboře ukáže jako naivní představa, na jeho stranu se přidalo mnoho dalších příznivců a Smajna nikdo nezná.

Únoscům se podaří dostat na audienci u Mahdího, kde Staš odmítne přijmout islám, jak dělají mnozí Evropané aby uhájili holý život. Mahdí proto pošle celou karavanou do Fášódy, kde má být Smajn, zdánlivě se zachoval velkoryse, když Staše za drzou odpověď nezabil, ve skutečnosti doufá, že je malárie a další nemoci cestou zahubí. Další cesta karavany vede zdivočelým a opuštěným územím, místo Fášódy najdou jen spáleniště, kde se dozví, že se Smajn vydal na jih lovit otroky. Karavana se vydává v jeho stopách, svůj vztek si únosci vylévají na mladém otroku jménem Kali.

Putují vyschlým korytem řeky, kde je překvapí lev. Jedinou zbraní je Stašova kulovnice, s níž ale únosci neumí zacházet. Staš je přesvědčí, že lva zastřelí, což se mu skutečně povede, má však tajně několik nábojů navíc a tak zastřelí i únosce a zůstane jen s Nelou, Kalim a mladou otrokyní. Nyní jsou sice svobodní ale ztracení uprostřed Afriky, vrátit se zpět do Egypta nemohou a musí pokračovat na jih.

Po bouři najdou úžlabinu s uvězněným slonem, Nela Staše uprosí, že se o něj bude starat a krmí ho. Staš se rozhodne zůstat zde několik týdnů a připravit zásoby na další cestu, během té doby slon zkrotne a spřátelí se s nimi. Děti také vyrábějí a pouští draky se zprávami o tom, co se jim stalo a doufají v pomoc.

Nela bohužel onemocní zimnicí a zásoby chininu docházejí, což uvede Staše do stavu nejvyššího zoufalství. Jednoho dne však zahlédne kouř a najde zde tábor cestovatele Linde. Ten je bohužel smrtelně raněn a umírá, odkáže však Stašovi chinin a další zásoby - jídlo, pušky, světlice a střelný prach, který Staš použije k osvobození slona.

Po další zastávce na náhorní planině pokračují dále na jih, kde nachází černošské vesnice. Velkou oporou je jim zde Kali, který zná místní reálie a jazyk, také ochočený slon budí velký respekt. Kali sám neví, odkud je, ví jen, že se jeho kmen jmenuje Va-himové a je synem krále. Staš s Nelou se ho postupně pokouší převést na křesťanskou víru a odhalovat černošské pověry, což ani pro ně není snadné, sami tomu také úplně nerozumí.

Po několika zastávkách dorazí na území Va-himů, kde Kali zjistí, že jeho otec je ve válce se sousedním kmenem a prohrává. Staš se proto postaví na jeho stranu a slavně zvítězí za pomoci slona, pušek a světlic. Kaliho otec však umírá a tak se Kali stane králem a sesadí staré šamany.

Přesto, že je Kali králem, chce pokračovat se Stašem a Nelou k moři. Vypraví proto velký doprovod a sám jede v jeho čele, jak však postupují dále od domova, jeho bojovníci utíkají. Jednoho dne utečou i sesazení šamani, kteří jim navíc zničí zásoby vody. Výprava je již hluboko v poušti, marně se snaží najít vodu a tak jen čekají na smrt žízní.

V poslední chvíli ucítí Staš kouř a vystřelí rakety, na pomoc jim přijde výprava plukovníka Glena, známého ze setkání z vlaku. Jeho výprava totiž našla dříve vypuštěné draky a tak se plukovník vydal děti hledat. O jejich únosu věděl z novin a setkání proto provází dvojí šok, první z toho, že vůbec žijí a druhý, když spatří jejich doprovod čítající několik desítek lidí a slona.

Po zotavení odjíždí děti k otcům, Nela se s otcem vrací do Anglie kdežto Staš zůstává v Egyptě. Děti si spolu dopisují a znovu se uvidí až po deseti letech, toto setkání neskončí jinak než svatbou.

***

Atmosféra pouště i islámských resp. arabských reálií působí věrně a přesvědčivě, jenže to i u knih Karla Maye. Kniha na mě působila jako prázdninové dobrodružství Vlaštovek Arthura Ransome nebo Verneovka typu "Tajuplný ostrov", prostě jde o směsici dobrodružství, nebezpečí, podivuhodných náhod a příznivých klimatických podmínek. Autor používá klasický styl vyprávění, kdy každá uvedená drobnost je použita někdy v budoucnu, neobjevují se tedy žádné zbytečné detaily.

Zajímavé jsou dobové kulturní předsudky a vztahy černochů, arabů a bělochů. Najdeme zde až nekritický obdiv k Anglii a jejímu koloniálnímu panství, krutost a barbarství muslimů i pověrčivost a zaostalost černochů. V různých drobnostech autor chválí poláky, což je vidět zejména na Stašovi. U něj je velmi zajímavá psychologie dospívajícího hocha, zejména jeho pochyby, uražená ješitnost a pýcha bílého muže pokořeného arabem, starosti o život i měnící se vztah k Nele.

Trvalo mi dlouho, než jsem se do knihy začetl a po rozvláčném úvodu působí (nerealistický a idealistický) závěr dosti uspěchaným dojmem. "Pouští a pralesem" je "prázdninová" odpočinková kniha určená mládež, jako taková celkem obstojí, ale autorovy příběhy z polského středověku jsou pro mě mnohem zajímavější.

05.05.2013
sienkiewicz
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
09.04.2020: Pár poznámek o tom, jak fotit (nejen) modely
Tento článek obsahuje moje poznámky a postřehy týkající se focení modelů. Určitě nejde o návod pro ostatní, spíše si to chci sám ujasnit... Když někdo postaví model, vyfotí ho a prezentuje ho na internetu. Typická fotka bohužel vypadá zhruba jako na následujícím obrázku. Takováto fotka podle mě úsilí s tvorbou modelu dosti sráží. Mimochodem, ani se mi nepodařilo vyfotit model tak špatně, jak je
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Skimmed/Petr Pálenský - New Insanity/Revolta Per Chitarra (reedice)
O existenci Skimmed jsem věděl už v době jeho aktivity, ale osobní setkání mne vždy míjelo. Narazil jsem na ně až teď. A způsobili mi absolutní šok. Progresivní grind core, nebo co to je. Nečekaně
...
Jaroslav74 | 16.05.2020
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 06.11.2020
Počet článků/fotek: 1397/13869
(C) Saha - 1990 - 2022 - Verze 1.4.1 - 11.11.2020 - Generated by SHREC 2.225 - SHWB
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.